Open data


De kaartvormen en achterliggende gegevens die gebruikt zijn voor de Leefbaarometer zijn ook beschikbaar als open data. Op deze data is de Creative Commons Publieke Domein verklaring (CC0) van toepassing. Onder CC0 beschikbaar gestelde werken kunnen door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden en ook naamsvermelding is daarbij geen verplichting. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Download scores 2022

De leefbaarheidscores van de meting 2022 plus achterliggende dimensiescores kunt u hier downloaden als Excel-bestanden.

Download scores 2016, 2018 en 2020

De leefbaarheidscores van de metingen 2016, 2018 en 2020 plus achterliggende dimensiescores kunt u via het Dataportaal van de Nederlandse overheid downloaden als Excel-bestand:

https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-meting-2020

Geometrie 2020

https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-meting-2018

https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-2-0---meting-2016

Voor gebruik in een GIS-applicatie zijn daar ook de ESRI shapefiles van de Leefbaarometer beschikbaar. De scores kunnen hieraan gekoppeld worden.

Webservices

U kunt desgewenst ook gebruik maken van de Web Map Service (WMS) of de Web Feature Service (WFS), bijvoorbeeld om de kaartjes te laden in uw eigen GIS-software of toe te passen in uw eigen website of app. De services zijn bereikbaar via de volgende link:

https://geo.leefbaarometer.nl/lbm3/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities

Let op: deze link is niet te openen met de webbrowser, maar werkt alleen met GIS-software.