Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken

Welkom

Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer informatie voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken en buurten.

Leefbaarometer en website zijn vernieuwd

Het model van de Leefbaarometer is vernieuwd (herijkt), waarbij rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. In deze Leefbaarometer 3.0 zijn de data van 2020 verwerkt. Achterliggende gegevens zijn te downloaden via data.overheid.nl. Verder is de website vernieuwd; er zijn dimensiekaarten toegevoegd en ook zijn de kleuren aangepast, om het gebruik voor mensen die kleurenblind zijn te vergemakkelijken.

Analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2020'

Op grond van de uitkomsten van de Leefbaarometer 2020 is het analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2020; een analyse op basis van de Leefbaarometer 3.0’ opgesteld. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dit rapport met een brief op 14 april 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. Tevens is het rapport ‘Leefbaarometer 3.0; instrumentontwikkeling’ meegestuurd. De brief aan de Kamer, beide rapporten en het bijbehorende persbericht zijn op de website geplaatst, zie hiernaast.

Lees verder over de Leefbaarometer...


Maak een selectie en bekijk de kaart

Vul zoekcriteria in
Leefbaarometer.