Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken

Welkom

Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen.

Leefbaarometer wordt vernieuwd

Het model van de Leefbaarometer wordt op dit moment vernieuwd/herijkt, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Ook worden alle 100 indicatoren tegen het licht gehouden. Deze herijking van het model zal in oktober gereed zijn, waarna ook een actualisatie van de Leefbaarometer plaatsvindt met data van 2020. De uitkomsten van de nieuwe Leefbaarometer 3.0 zullen naar verwachting november 2021 bekend zijn (ook via data.overheid.nl). Dan zal ook het document met de beschrijving van het nieuwe model (methodologie) op de website worden gepubliceerd.

De minister van BZK heeft in een brief d.d. 30 april 2021 aan de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen toegezegd dat in de nieuwe Leefbaarometer 3.0 geen indicatoren meer zullen worden gebruikt die betrekking hebben op de migratieachtergrond (zie "Publicaties").

Lees verder over de Leefbaarometer...


Maak een selectie en bekijk de kaart

Vul zoekcriteria in
Leefbaarometer.